Jak zlepšit e-shop

Seznam možných aktivit Akvizice nových zákazníků, focus na opakované nákupy stávajících, expanze do zahraničí, rozšiřování sortimentu do dalších vertikál, nabídka komplementárních služeb