Jak zlepšit e-shop

Seznam možných aktivit

  1. Akvizice nových zákazníků,
  2. focus na opakované nákupy stávajících,
  3. expanze do zahraničí,
  4. rozšiřování sortimentu do dalších vertikál,
  5. nabídka komplementárních služeb