VVV a ZZ

Důležité zkratky v e-commerce marketingu

VVV je velmi věrný zákazník

ZZ je ztracený zákazník

Znáte nějaké další? Napište mi